नोकरी शोधक नोंदणी | Jobseeker RegistrationCaptcha image
Show another codeShow another code

हा उपक्रम उद्योजकांपर्यंत पोहोचण्याची सुविधा प्रदान करतो परंतु रोजगाराची हमी देत ​​नाही.

This initiative is to facilitate and doesn’t guarantee the employment.